ПЛАВАЩ ПРОЕКТ РЕФЕРЕНТ

xmjp42

Плаващ проект в Унгария
● Инсталирана мощност: 5MWp
● Категория на продукта: Плаващ монтаж
● Срок на строителство: август 2017г


Време за публикуване: 10 декември 2021 г