ПЛАВАЩ ПРОЕКТ РЕФЕРЕНТ

xmjp43

Плаващ проект в Тайланд
● Инсталирана мощност: 8MWp
● Категория на продукта: Плаващ монтаж
● Срок на строителство: юли 2016г


Време за публикуване: 10 декември 2021 г